top left image
top right image
bottom left image
bottom right image
ik laat zien
"Iedereen verdient een persoonlijk afscheid”

Alice Bosch maakt unieke rouwcreaties. Beelden en bijzondere materialen spelen daarin een grote rol, maar ook de nabestaanden die soms een verrassende rol hebben bij het tot stand komen ervan. “Een uitvaart kan vaak zoveel persoonlijker.” 

Een rouwcreatie van Alice Bosch valt moeilijk uit te leggen met alleen woorden. Je moet ze ook zien. Met een omschrijving als ‘bloemstuk’ doe je ze dan ook snel tekort. Niet dat er geen bloemen in voor komen. Integendeel. Maar ze zijn zo veel meer.

Beelden en symbolen spelen een belangrijke rol in de creaties van Alice Bosch. “Beelden spreken, ze vertellen een verhaal.” Daarom zijn er in de rouwcreaties die ze maakt vaak foto’s terug te vinden van de overledene zelf of van mensen, dieren, dingen of plaatsen die hem of haar dierbaar waren en die zijn/haar levensverhaal vertellen. 


 “Ik was altijd al geïnteresseerd in binnenhuisarchitectuur en daar horen bloemen bij. Toen ons jongste kind naar school ging, dacht ik: ‘nu ga ik een cursus volgen’.” Alice Bosch bekwaamde zich in de jaren die volgden in het bloemschikken en ontwikkelde zich zo dat ze zelf workshops ging geven. Iets wat ze tot op de dag van vandaag doet hoewel ze moet toegeven dat ze het liefst zelf bezig is aan een creatie.
 
De eerste creaties waren niet bedoeld voor uitvaarten maar sierden de woonvertrekken van de echtelijke woning van Alice en echtgenoot Wim, in Assen. Daar vielen ze al snel op. “Mensen die bij je over de vloer komen, zien ze en bewonderen ze maar zelf vond ik het eigenlijk heel normaal. Iets wat je kan, vind je zelf niets bijzonders maar de mensen om me heen vonden dat ik er iets mee moest.”
 
Het bleek goede raad die ze opvolgde toen haar echtgenoot  ernstig ziek werd en uit het arbeidsproces raakte. Dat was het moment waarop ze besloot van haar liefhebberij haar werk te maken. Ze liet zich inschrijven als freelance florist en ging met haar creaties de boer op. Naar fairs en andere gelegenheden. Haar eerste echte rouwopdracht was die voor een vriendin van wie de man overleed. “Die zei tegen mij: ‘en jij moet het stuk maken’. En dan ga je aan de slag.”

Het bleek het begin van een letterlijk ‘bloeiende’ praktijk want haar creaties waren al onderdeel van menige uitvaart.
 

Intuïtie speelt een grote rol in het werk van Alice Bosch. “Ideeën komen soms zo bij me op. Als ik in het bos loop, heb ik altijd een plastic zak bij me. Als ik een stuk van een boomstam opraap, bedenk ik ineens dat er bijvoorbeeld een strip met fotootjes opgeplakt kan worden en dat ik het zo kan verwerken in een rouwcreatie. ” Ook tijdens het werken zelf speelt intuïtie een rol. “Als ik ergens aan begin dan kan het zijn dat ik na verloop van tijd merk dat het nodig is om het even te laten ‘rijpen’. 

Dan laat ik het even liggen en komen er vanzelf ideeën en gedachten die me inspireren. Een creatie is pas af als het daadwerkelijk ‘weg’ is. Als ik het heb overgedragen aan mijn opdrachtgever.”

Volgens Alice Bosch ligt haar kracht in de combinatie van groen en foto’s. Als voorbeeld noemt ze een levenspad dat ze maakte voor een uitvaart en waarbij de nabestaanden en bezoekers gevraagd werd om bloemen mee te nemen. Die kregen vervolgens een plek in de creatie zodat die gaandeweg compleet werd..“Je kunt ook denken aan een levensboom met opnamen uit iemands leven. Er zijn 
zoveel mogelijkheden.” 

Voordat een creatie ontstaat, praat Alice Bosch eerst met de nabestaanden of de uitvaartleider om een beeld te krijgen van de overledene. “Dat is cruciaal. Ik wil iemand zeg maar eerst ‘leren kennen’. Vanuit dat beeld, ontstaat dan vanzelf het idee voor een stuk.” 

DE KERKKLOKKEN
Aan de materialen die ze gebruikt, stelt Alice Bosch hoge eisen. “Ik vind dat het bijzonder moet zijn. Daarom ga ik op zoek naar de beste materialen. Ik vind dat eigenlijk iedereen een goed en waardig maar vooral persoonlijk afscheid verdient waarin hij of zij op een goede manier wordt herdacht. Daar moet je dan misschien wat moeite voor doen en voor open willen staan, maar je krijgt er zoveel voor terug. Ik hoop met een mooie rouwcreatie waarin een goed beeld van de overledene wordt neergezet en waarin symbolen een rol spelen een bijdrage te kunnen leveren aan verwerking.”


Assen, april 2009
Jurjen Sietsema